Danh Mục

Sinamics DCM

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8013-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 13A controlla..
52.026.000 VND 37.979.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8013-6FV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480 V 3 AC, 12 A contro..
54.953.000 VND 40.115.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8018-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 25A controlla..
56.904.000 VND 41.540.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8018-6FV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480V 3AC, 25A controlla..
60.156.000 VND 43.914.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6DS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 50 A controllable:..
53.652.000 VND 39.166.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 50 A controll..
67.310.000 VND 49.136.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6FS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 480V 3AC, 50 A controllable:..
56.579.000 VND 41.302.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6FV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480V 3AC, 50 A controll..
70.236.000 VND 51.272.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6GS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 50 A controllable:..
65.033.000 VND 47.474.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6GV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 575V 3AC, 50 A controll..
80.642.000 VND 58.868.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8028-6DS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 75A controllable: ..
62.432.000 VND 45.575.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8028-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 75A controlla..
77.390.000 VND 56.494.000 VND
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Hưng Thịnh © 2022 - Powered by SERENCO.NET