Danh Mục

Sinamics DCM

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8013-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 13A controlla..
51.378.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8013-6FV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480 V 3 AC, 12 A contro..
54.305.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8018-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 25A controlla..
56.256.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8018-6FV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480V 3AC, 25A controlla..
59.508.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6DS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 50 A controllable:..
53.004.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 50 A controll..
66.662.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6FS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 480V 3AC, 50 A controllable:..
55.931.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6FV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 480V 3AC, 50 A controll..
69.588.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6GS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 50 A controllable:..
64.385.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8025-6GV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 575V 3AC, 50 A controll..
79.994.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8028-6DS22-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 400V 3AC, 75A controllable: ..
61.784.000 VND
SINAMICS DCM DC converter

Mã sản phẩm: 6RA8028-6DV62-0AA0

SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 75A controlla..
76.742.000 VND
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Hưng Thịnh © 2021 - Powered by SERENCO.NET