Danh Mục

Khuyến mãi đặc biệt

Hiểu thị:
Sắp xếp theo:
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 50 A controllable:..
65.033.000 VND 47.474.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 575V 3AC, 498A controll..
302.079.000 VND 220.518.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input 690 V 3 AC, 1245A controllabl..
591.801.000 VND 432.015.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 2324A controllable..
946.230.000 VND 690.748.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 480V 3AC, 104A controllable:..
75.438.000 VND 55.070.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 498A controllable:..
241.598.000 VND 176.366.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 575 V 3 AC, 1328 A cont..
663.338.000 VND 484.236.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 575V 3AC, 332A controll..
218.837.000 VND 159.751.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for 4-quadrant drives Circuit (B6) A (B6) C Input: 400V 3AC, 104A controll..
90.071.000 VND 65.751.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 1826A controllable..
721.866.000 VND 526.962.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575 V 3 AC, 1328 A controlla..
533.271.000 VND 389.288.000 VND
SINAMICS DCM DC converter
SINAMICS DCM DC converter for two-quadrant drives B6C connection Input: 575V 3AC, 332A controllable:..
175.265.000 VND 127.943.000 VND
Bản quyền thuộc về Công ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Hưng Thịnh © 2021 - Powered by SERENCO.NET